انتخاب زبان en

تلفن:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۸۹۴۱۵۱
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۹۲۲۸۸۹
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۹۲۲۸۹۹
نمابر: ۸۸۸۰۴۲۶۹-۲۱-۰۰۹۸
مدیرعامل: مهندس فرزین آزاده  azadeh@tbnovin.com   farzin1339@yahoo.com
بخش فنی: مهندس فرزین آزاده azadeh@tbnovin.com
گروه واردات: tbn@neda.net , sabdalan@tbnovin.com
بخش فروش: mhosseinzadeh@tbnovin.com
اطلاعات عمومی تماس: tbn@neda.net

آدرس: تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان سپند شرقی، پلاک 36، طبقه چهارم، واحد 4/2